VOA Tiếng Việt (Vietnamese): Hy Lạp đề nghị như ợng bộ thêm, Châu Âu bác việc mở lại đ àm phán ngay

Một người bạn vừa giới thiệu bài viết của VOATiếngViệt cho bạn.

Hy Lạp đề nghị nhượng bộ thêm, Châu Âu bác việc mở lại đàm phán ngay

Hy Lạp hôm nay hướng tới việc chấp nhận yêu cầu của các chủ nợ đòi họ thực hiện thêm những biện pháp kiệm ước, nhưng các nhà lãnh đạo Châu Âu loại bỏ khả năng điều đình thêm với Athens cho tới sau …

Ðọc toàn bộ bài viết

: Hãy xem thử Mobile App của VOATiếngViệt tại App Store (iPhone/iPad) hoặc Google Play (Android).
Apple App Store
Google Play Store.

Sent from my iPad

Advertisements

About Uy Do

Banking System Analyst, former NTT data Global Marketing Dept Senior Analyst, Banking System Risk Specialist, HR Specialist
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s