04/06 WB nâng cấp cơ chế đánh giá các dự án phát triển

04/06/2011 | 09:33:00
Từ khóa : WB, Cơ chế đánh giá, Dự án phát triển, Tài trợ, Tính bền vững

Theo phóng viên TTXVN tại Liên hợp quốc, ngày 3/6, Ngân hàng Thế giới (WB) đã nâng cấp cơ chế đánh giá tính bền vững của các dự án phát triển, đặc biệt là các dự án được WB tài trợ.

Theo cơ chế mới này, các dự án phát triển được đánh giá không chỉ ở kết quả gắn với dự án mà cả các tác động dài hạn về xã hội và môi trường như tác động đến sức khỏe con người, hệ sinh thái, chất lượng cuộc sống của dân cư.

WB đã phát triển các chính sách bảo vệ để thúc đẩy các đường lối bền vững về xã hội và môi trường đối với các dự án phát triển cũng như đảm bảo các dự án phát triển không gây hại cho con người và môi trường.

Các chính sách bảo vệ này gồm chính sách đánh giá tác động môi trường của các dự án tín dụng của WB, chính sách bảo vệ các tài sản văn hóa, rừng, người bản xứ, nguồn nước, môi trường tự nhiên, các khu vực tranh chấp, tính an toàn của các đập nước và quản lý các động thực vật gây hại,…

WB nhấn mạnh đối với các dự án tín dụng của WB dành cho các nước thu nhập thấp và trung bình, cần đánh giá các chỉ số liên quan đến tác động giảm đói nghèo, các mục tiêu phát triển về xã hội cũng như tiếp cận các khu vực dịch vụ y tế và chống biến đổi khí hậu.

Cơ chế đánh giá mới này có thể đánh giá chính xác tiến triển của các dự án, mục tiêu phát triển không được đáp ứng, cơ chế điều chỉnh được thảo luận với các đối tác. Đối với khu vực năng lượng, trong tiến trình cải tổ WB, Hội đồng Quản trị WB sẽ phải thảo luận và công bố chiến lược khu vực năng lượng mới trong đó nhấn mạnh các nguồn năng lượng sạch và tái sinh, các thủ tục đảm bảo sự minh bạch trong thiết kế, thực hiện và đánh giá dự án./.

(TTXVN/Vietnam+)

Advertisements

About Uy Do

Banking System Analyst, former NTT data Global Marketing Dept Senior Analyst, Banking System Risk Specialist, HR Specialist
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s