06/05 ADB: Châu Á cần tìm động lực tăng trưởng mới

Chế độ đọc sáchThứ 6, 06/05/2011, 14:07

ADB cho rằng châu Á nên giảm lượng tiền tiết kiệm dự phòng và kích thích tiêu dùng; tăng đầu tư vào cơ sở hạ tầng, khuyến khích sự tham gia nhiều hơn của khu vực tư nhân.

Hôm nay, ông Haruhiko Kuroda, Chủ tịch Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB), đã phát biểu rằng các nước đang phát triển ở Châu Á cần điều chỉnh mô hình phát triển dựa nhiều vào xuất khẩu của mình và tìm kiếm những động lực tăng trưởng mới nếu khu vực muốn duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ đã đạt được trong những thập kỷ gần đây.

Tại một hội thảo chung giữa ADB và Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) trong khuôn khổ Hội nghị Thường niên lần thứ 44 của ADB đang diễn ra, ông Kuroda đã phát biểu: “Một mô hình tăng trưởng có hiệu quả đối với một khu vực thu nhập thấp, thiếu vốn sẽ không phù hợp với một khu vực thu nhập trung bình và dồi dào về vốn”.

Hội thảo chung giữa ADB-IMF về “Nuôi dưỡng những động lực mới cho tăng trưởng” đã thảo luận một loạt các biện pháp cho các nước đang phát triển ở Châu Á trong việc điều chỉnh chiến lược tăng trưởng của mình.

Các biện pháp này bao gồm tăng cường tiếp cận tài chính và củng cố các mạng lưới an sinh xã hội nhằm giảm lượng tiền tiết kiệm dự phòng và kích thích tiêu dùng; tăng đầu tư vào cơ sở hạ tầng – đặc biệt thông qua khuyến khích sự tham gia nhiều hơn của khu vực tư nhân; xóa bỏ những bóp méo trong các chính sách ưu tiên cho sản xuất và xuất khẩu sang các nước bên ngoài khu vực; và ban hành các chính sách khuyến khích giao dịch thương mại trong khu vực Châu Á-Thái Bình Dương.

Ông Naoyuki Shinohara, Phó Giám đốc Điều hành IMF, cũng đánh giá rằng những thành tựu kinh tế ngoạn mục của Châu Á trong những thập kỷ gần đây chủ yếu bắt nguồn từ các hoạt động sản xuất hàng xuất khẩu cho các nền kinh tế phát triển. Tuy nhiên, cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu, sự tăng trưởng chậm của các nền kinh tế G7 đã nhấn mạnh đến nhu cầu của khu vực Châu Á là phải phát triển các thị trường trong nước và khuyến khích giao dịch thương mại nội vùng.

Theo ông Shinohara: “Tăng trưởng ở khu vực châu Á cần phải tạo ra đủ công ăn việc làm trong khu vực tư nhân nhằm thu hút lực lượng lao động thất nghiệp đang gia tăng nhanh chóng về số lượng. Tăng trưởng ở khu vực này cũng cần phải thúc đẩy sự công bằng trong tiếp cận với cơ hội kinh tế cho mọi người dân nhằm hỗ trợ họ nhận thức được giá trị tiềm năng của mình, cũng như cung cấp an sinh xã hội cho đối tượng dễ bị tổn thương trong xã hội”.

Ngọc Diệp – Cao Sơn

Advertisements

About Uy Do

Banking System Analyst, former NTT data Global Marketing Dept Senior Analyst, Banking System Risk Specialist, HR Specialist
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s