22/11 HNX vừa đưa cổ phiếu BLF khỏi diện bị cảnh báo

Theo Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), căn cứ theo quy định tại điều 12, Quy chế niêm yết chứng khoán ban hành kèm theo Quyết định số 324/QĐ- SGDHN ngày 04/06/2010 của HNX đã ra thông báo đưa cổ phiếu của Công ty cổ phần Thủy sản Bạc Liêu (Mã CK: BLF) ra khỏi diện bị cảnh báo.Theo đó, ngày 19/11/2010 sẽ chính thức đưa cổ phiếu ra khỏi diện cảnh báo.HNX cho hay lý do đưa cổ phiếu ra khỏi diện cảnh báo, do lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2010 trên Báo cáo tài chính bán niên 2010 của Công ty cổ phần Thủy sản Bạc Liêu phát hành ngày 27/10/2010 đã được soát xét bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam đạt giá trị dương ( tương ứng 2 tỷ đồng).Mới đây, BLF cũng cho biết doanh thu của công ty trong quý III/2010 tăng 8% so với cùng kỳ năm 2009, lợi nhuận sau thuế đột biến tăng mạnh 765% so với cùng kỳ. Nguyên nhân tăng trưởng lợi nhuận trong quý III/2010 là tỷ trọng giá vốn hàng bán trên doanh thu thuần quý III/2010 là 84% trong khi cùng kỳ năm 2009 tỷ trọng này lên tới 94%.Lũy kế 9 tháng đầu năm 2010, BLF đạt 5,41 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế và hoàn thành 90% so với kế hoạch 6 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế cả năm./.

Linh Chi (Vietnam+)

Advertisements

About Uy Do

Banking System Analyst, former NTT data Global Marketing Dept Senior Analyst, Banking System Risk Specialist, HR Specialist
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s