09/11 Tuyên bố của Chủ tịch ASEAN về Tổng tuyển cử Myanmar

9:38 AM, 09/11/2010

(Chinhphu.vn) – ASEAN hoan nghênh cuộc Tổng tuyển cử ngày 7/11/2010 tại Myanmar, coi đây là một bước tiến có ý nghĩa trong việc thực hiện Lộ trình dân chủ 7 điểm.

Ngày 7/11/2010, Myanmar đã tổ chức Tổng tuyển cử. Về việc này, ngày 8/11/2010, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Gia Khiêm, với tư cách Chủ tịch ASEAN, đã ra Tuyên bố với nội dung như sau:

ASEAN hoan nghênh cuộc Tổng tuyển cử ngày 7/11/2010 tại Myanmar, coi đây là một bước tiến có ý nghĩa trong việc thực hiện Lộ trình dân chủ 7 điểm. ASEAN khuyến khích Myanmar tiếp tục đẩy mạnh tiến trình hòa giải dân tộc và dân chủ hóa, vì ổn định và phát triển của đất nước. ASEAN cũng nhấn mạnh Myanmar cần tiếp tục hợp tác chặt chẽ với ASEAN và Liên hợp quốc trong tiến trình này. ASEAN sẵn sàng hỗ trợ Myanmar khi có yêu cầu và phù hợp với Hiến chương ASEAN.

Hồng Văn

Advertisements

About Uy Do

Banking System Analyst, former NTT data Global Marketing Dept Senior Analyst, Banking System Risk Specialist, HR Specialist
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s